Keramisk isolering

Hvorfor keramisk isolering revolutionerer al traditionel teknologi.


Vores keramiske isolering anvender den samme grundlæggende teknik som er beskrevet under siden “Historie”, men i stedet for keramiske fliser er isoleringen baseret på keramiske vakuum fyldte mikrosfærer. De vakuum fyldte mikrosfærer blandes med et klæbemiddel bestående af syntetisk gummi og uorganiske stoffer, og den blandede masse indeholder ingen giftige stoffer eller toksiner. Derudover er isoleringsmaterialet vandopløseligt før det påføres en overflade, hvorfor vores produkter er et godt miljøvenligt valg. Ligeledes er den keramiske isolering heller ikke brandfarlig.

Til højre ses et skematisk billede af en fiktiv varmestrøm (termisk ledning og stråling) som følger termodynamikkens lov. Det strømmer altid fra en højere til en lavere temperatur når varmestrømmen når den kemisk behandlede overflade med fuld kraft. Allerede her begynder vores produkter at tage sig forskelligt ud i sammenligning med alle kendte isoleringsmaterialer i dag. Herunder forklarer vi kort princippet for effektiv isolering med keramiskmasse.

0- Hoveddelen af varmestrømmen, svarende til mere end 80 %, spejles tilbage til varmekilden som kan være alt fra solen, en lampe, varmekreds osv., før den resterende varmestrøm trænger ind i den keramiske masse og massens usædvanligt høje antal af mikroskopiske vakuumfyldte keramiske perler.

1- Den varmestrøm, der trænger ind i den ydre membran af de keramiske perler, har meget svært ved at strømme gennem den isolerede overflade på 1 mm. Varmestrømmens energi stoppes derfor.

2- Hver enkel keramisk kugle indeholder vakuum som effektivt stopper varmestrømmen, og der er millioner af disse kugler i den keramiske masse. Varmestrømmen vil derfor altid kollidere med kuglernes indre membran. Denne interne refleksion repræsenterer en helt ny måde at reducere termisk ledningsevne.

3- Den varmestrøm som det alligevel lykkes at trænge gennem første kugles ydre membran, derefter gennem kuglens vakuum og til sidst trænge ind i den keramiske kugles indre membran vil herefter kollidere direkte med en ny keramisk kugle og dens ydre membran, og dette gentages igen og igen. Denne proces giver den tætteste isolering der kan opnås på nuværende tidspunkt. Vores keramiske isolering er desuden diffusionsåben og vandafvisende, hvorfor vores produkter er ideelle til facaderenovering.

Sammenfattende har keramikmassen to effektive isoleringseffekter. En ekstremt reducerende varmeledende funktion med en maksimal reflekterende effekt.

Læs mere på FAQ om de andre unikke egenskaber ved keramisk isolering.
Læs mere om TSM produktserien her.